| <<<< |
 

 


Sončno obsevanje je največji vir toplote za Zemljo in njeno ozračje. Z zemljepisno širino se spreminja vpadni kot sončnih žarkov - količina prejete sončne energije. Pomembna je tudi oblikovanost površja in z njo lega proti soncu.

sončni žarki padajo na nagnjeno površino bolj navpično kot na ravno

 

Zakaj kolektorjev načeloma ne postavljamo vodoravno?


 

 

 

vpliv geografske širine na osončenost

Srednja letna temperatura v ekvatorialnih krajih (A) znaša čez 20°C, v naših geografskih širinah (B) okoli 10°C in v polarnem krogu (C) okoli 0°C ali manj. Ista količina sončeve energije se v polarnem krogu razporedi na skoraj dvakrat večjo površino kot v tropskih območjih (A in C).