| KAZALO | <<<< |
 

 


AVTOR

Mojmir Mosbruker, IV. osnovna šola Celje

Besedila in fotografije so povzeti iz omenjenih virov in lastnih zapiskov. Učna gradiva kot celota, izbor, oblika, vsebina prilog, strukturiranost ter didaktični principi, tehnike in metodični redosled so avtorsko delo. Gradiva so namenjena izključno v izobraževalne namene. ©


 

VIRI IN LITERATURA

 1. Atlas sveta (1993). Ljubljana: MK.
 2. Bat, M., et al. (2004). Narava Slovenije. Ljubljana: Mladinska knjiga.
 3. Belec, B. (1977). Osnove fizične geografije, del 1. Maribor: PA.
 4. Climate, average conditions.  Povzeto nov. 2014 na URL http://science.nationalgeographic.com/science/earth/earths-atmosphere/climate-article/
 5. Climatology. Enciklopedija Britannica. Povzeto november 2014 na URL http://www.britannica.com/EBchecked/topic/121663/climatology
 6. Geography, Weather and Climate. Wikimedia. Povzeto na URL http://commons.wikimedia.org/
 7. Geografija (2001). Dudenovi tematski leksikoni. Ljubljana: Učila.
 8. Grubelnik,V. Študijska gradiva, FERI Maribor. Povzeto november 2014, na URL http://www.grubelnik.com/
 9. Kajfež-Bogataj, L. (2005). Podnebne spremembe in njihovi vplivi na kakovost življenja ljudi, v Acta agriculturae Slovenica, L85-1, str. 41-54. Povzeto november 2014 na URL http://aas.bf.uni-lj.si/maj2005/04kajfez2.pdf
 10. Kladnik, D. et al. (2005). Geografski terminološki slovar. Ljubljana: ZRC. Povzeto november 2014 na URLhttp://books.google.si/books?id=9axtAAAAMAAJprintsec=frontcover&hl=sl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0# v=onepage&q&f=false
 11. Kolenc, Otič, Vovk (1997). Sodobni svet, Učbenik GE7. Ljubljana: Modrijan.
 12. Kunaver, J. et al. (1998). Obča geografija. Učbenik za I. letnik SŠ. Ljubljana: DZS.
 13. Kvarkadabra - časopis za tolmačenje znanosti. Povzeto november 2014, na URL http://www.kvarkadabra.net/
 14. Lovrenčak, F. (1986). Matematična geografija. Ljubljana: Oddelek za geografijo UEK.
 15. Modijan, gradiva za učitelje, na URL http://www.modrijan.si/slv/Solski-program/Solski-program/Gradiva-za-ucitelje/Osnovna-sola/geografija/Slikovno-gradivo-iz-ucbenika-za-geografijo-v-osnovni-soli-8.-razred
 16. Navtični vodnik slovenskega morja in obale, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor. Povzeto november 2014, na URL http://www.hidrografija.si/p1/4-1-4.php 
 17. Ogrin, D. (2014). Fizična geografija I. - klimatogeografija z osnovami planetarne geografije. Ljubljana: FF.
 18. Opisi 100 meritev na terenu. Spletni portal študentov in predavateljev PeF Univerze v Ljubljani s področja metodike začetnega naravoslovja. Dostopno na URL http://www.pef.uni-lj.si/gorani/terenske.html.
 19. Osnove vremena v gorskem svetu, Alpinistični priročnik AO Rašica. Povzeto novembra 2015 na URL http://alpirocnik.rasica.org/index.php/Osnove_vremena_v_gorskem_svetu
 20. Pojmi in fotografije na brskalniku Google URL https://www.google.si
 21. Polajnar, J. et al. (2003). O vremenu in vetru malo drugače. E-gradiva za seminar. Povzeto november 2014 na URL http://www.jadralniklub-nm.si/media/pdf/skripta-vreme.pdf
 22. Različni prispevki na URL http://www.geografija.hr
 23. Senegačnik, Drobnjak, Otič (1999). Živim v Sloveniji. Ljubljana: Modrijan.
 24. Varley C., Miles L. (1993). Geografija - šolska enciklopedija. Ljubljana: TZS.
 25. Verdev, H. (2011). Raziskujem Slovenijo 9. Ljubljana: Rokus Klett.
 26. Vodušek, J. (2010). Kako z učenci spremljati vreme in klimatske spremembe v regionalnem okolju. Diplomsko delo PeF UM. Povzeto november 2014 na URL http://dkum.uni-mb.si/IzpisGradiva.php?id=15530
 27. Vrhovec, T. et al. (2006). Vreme in podnebje v gorah. Ljubljana: TZS.
 28. World Climate. Povzeto oktober 2014 na URL http://www.blueplanetbiomes.org/climate.htm
 29. Zbirka prosojnic - Fizična geografija. Tržič: Učila.