Pri razporeditvi energije Sonca je odločilna strmina in lega pokrajine. Pobočja, ki so obrnjena proč od Sonca se imenujejo osoje. To so severne strani vzpetin. Nanje padajo sončni žarki pod majhnim kotom ali pa so v senci. Osoje so največkrat porasle z gozdovi. Prisoje pa so osončene vzpetine, torej pri nas obrnjene proti jugu. So sončnim žarkom izpostavljena južna pobočja z ugodnimi razmerami za kmetijstvo in poselitev.

PRISOJNA in OSOJNA LEGA


 

 

 

Povprečno prejmejo severne lege v Sloveniji samo 1/5 energije južnih pobočij.