ZAPIS - UČNA SNOV

 

N A S E L J A

 

 1. PODEŽELSKA (RURALNA) - vezana na kmetijsko dejavnost in zemjišče
  • Oblike
   • samotne kmetije
   • razložena naselja
   • zaselki
   • vasi (gručaste, obcestne dolge, urbanizirane "spalne vasi")
  • Kmetija, kmečki dom in kmečka hiša
  • Preobrazba ali transformacija podeželja
   • videz in tip hiš
   • namembnost objektov in zemljišč
   • dejavnost prebivalstva

    

 2. MESTNA (URBANA)
  • Značilnosti
   • funkcija (trgovsko-obrtna, izobraževalna, upravna, industrijska, prometna ipd.)
   • tloris (razporeditev ulic, trgov, parkov, dvorišč...)
   • videz (gostota zazidave, gradbeni material, nadstropnost...)
   • dejavnost prebivalstva - mestne četrti (soseska, trgovska, industrijska, zabaviščna...)
  • Razvoj slovenskih mest
   • Stara mesta (antična in srednjeveška osnova)
   • Industrializacija: depopulacija odročnih območij in urbanizacija
  • Mesto dejavnosti opravlja za širše območje - vplivno območje mest