PREOBRAZBA (TRANSFORMACIJA) PODEŽELSKIH NASELIJ
 

Pomisli, kako je izgedalo podeželsko naselje pred 100 ali 150 leti! Do danes se je temeljito spremenilo, preobrazilo ali transformiralo.

  • Spremenil se je videz in tip hiš, opazne so številne dozidave in razpršena pozidava.
  • Sprememenila se je namembnost objektov in zemljišč (ni več gospodarskih poslopij - hlevov, kurnikov, shramb - danes so iz njih nastale delavnice, garaže, skladišča; na mestu nekdanjih njiv pa so danes asfaltirana parkirišča, vrtovi in gredice z rožami, površine s travo in bazeni ipd).
  • Spremenila se je dejavnost prebivalstva (Nekoč so prevladovali kmetje, danes so ljudje zaposleni večinoma v nekmetijskih dejavnostih. Pojavljajo se številna spalne vasi, povečujejo se dnevne migracije).

 

 

 

 

  

 

 

| nazaj < |