SLOVENSKA MESTA

 

V Sloveniji je leta 2014 v mestnih naseljih živelo le 67 % vseh prebivalcev. To je manj kot v večini drugih evropskih držav. Številni Slovenci očitno rajši živijo v bolj zdravem okolju na okoliškem podeželju in se v mesto vozijo le na delo.

Slovenija nima tako velikih mestnih naselij kot naše sosede ali druge evropske države. Samo tri največja mesta (Ljubljana, Maribor, Celje) imajo več kot 40.000 prebivalcev. V državi je skupno 74 mestnih naselij, ki imajo več kot 2500 prebivalcev.

Večja mesta so se močneje razširila šele po drugi svetovni vojni. V njihovih središčih so se ohranila stara mestna jedra, katerih arhitekturo smo zaščitili, v okolici pa so nastajale nove industrijske četrti in stanovanjske soseske.

 

V Sloveniji imamo tudi mesta, ki so nastala po drugi svetovni vojni. Novo Gorico smo postavili načrtno ob italijanski meji zaradi politične izgube stare Gorice, Velenje se je razvilo na osnovi rudnika lignita, Gorenja in termoelektrarne v Šoštanju, Zreče so nastale na osnovi turizma in Uniorja, idr.

 


| nazaj < |