KMETIJA, KMEČKI DOM IN KMEČKA HIŠA

Kmetija je gospodarsko zaključena celota z vsem pripadajočim zemljiščem in objekti. Za posamezna geografska območja sta značilna:

 • kmečka hiša (gradbeni material, način gradnje, razporeditev prostorov, tip strehe...) in tip
 • kmečkega doma (razporeditev, značilnosti in oblika stanovanjskih ter gospodarskih poslopij in dvorišč).
makalonca

 

KMEČKA HIŠA
   
elementi/domovi.jpg

Alpska kmečka hiša

 • gradbeni material - les in kamen
 • streha - strma in dvokapna na čop
 • kritina - skodle
 • gank - pokrit balkon
 • tipični alpski kmečki dom je dom v gruči

Primorska kmečka hiša

 • gradbeni material - kamen
 • streha - dvokapna, položna
 • kritina - opeka, kamnite škrle , pritrjena kritina (burja)
 • okna - majhna, kamnite preklade in okvirji
 • dozidano ognjišče
 • pri kraških hišah obzidano dvorišče - "borjač "
 • za primorski svet je značilen kmečki dom v nadstropju

Panonska kmečka hiša

 • pritlična zgradba
 • gradbeni material - les in slama
 • streha - dvokapna, na čop, izrazit napušč
 • kritina - slama
 • majhna okna
 • tipičen je kmečki dom v ključu

 

ARHITEKTURNE POSEBNOSTI

kritina iz škrl - skrilastih plošč

lesena kritina iz kalanih deščic (skodl)

kraško dvorišče "borjač"

navadna dvokapna streha in streha na čop (klik)

gank - pokrit balkon

kozolec toplar

frčada

 

 

KMEĆKI DOM sestavljajo gospodarska poslopja (hlev, svinjak, kašča, klet, koruznica ipd.), stanovanjski objekt in dvorišče.

 

 

Kmečki dom v gruči je značilen za naš alpski svet in hribovita območja. Dom v ključu najdemo v panonskem svetu. Dom v nadstropju je bil tradicionalen na Primorskem.

Za kmečke domove so bili značilni tudi posebni gospodarski objekti. V alpskem svetu so potrebovali kozolce za sušenje in shrambo sena. V panonskem svetu so se pojavljale koruznice in svinjaki. V Primorju so zaradi težke gradnje v nadstropju stanovali, hlev pa so imeli v pritličju. Danes te posebnosti izginjajo.

 

| nazaj < |