VPLIVNO (GRAVITACIJSKO) OBMOČJE MEST

 

Mesta se poleg videza in funkcij razlikujejo seveda tudi po velikosti in vplivnem območju. Mesto določene dejavnosti opravlja za širši prostor. Posamezne funkcije, ki jih opravlja, določajo njegovo središčnost - centralnost. Območje, do kod sega vpliv mesta, je vplivno ali gravitacijsko območje.

Majhna mestna naselja imajo nekaj trgovin, urade krajevne skupnosti, šolo, zdravstveni dom ipd. Večja centralna mesta imajo bolnišnice, okrožna sodišča, srednje in visoke šole, upravne enote in druge javne službe, specilizirane trgovine in nudijo več specializiranih storitev, gospodarske dejavnosti nudijo več delovnih mest ipd. Vplivne cone večjih mest so obsežnejše - ljudje se vozijo na delo iz bolj oddaljenih krajev (industrija, večja podjetja), v večjih središčih obiskujejo zabave (Kolosej, Cineplexx, koncerti...), obiskujejo srednje in visoke šole, se zdravijo (ljubljanski klinični center) itd. Upravne in vodstvene državne funkcije (ministrstva, vlada, parlament) imajo najpomembnejša mesta. Nekatera mesta držav so glavna mesta, čeprav niso največja (npr. Canberra, Brasilia, Washington ipd), opravljajo pa najpomembnejše upravne funkcije.

 


| nazaj < |