Poznaš pojme in strokovne izraze?

Opisom poišči ustrezne strokovne izraze na desni! Dva pojma sta brez razlage.
Območje zunaj večjih mest, vezano na kmetijsko dejavnost
Izpraznjevanje območij, upadanje števila prebivalstva
Manjše podeželsko naselje s središčem
Kmečko zemljišče s hišo in gospodarskimi poslopji
Rast in razvoj mest in mestnega načina življenja
Večje naselje s posebnimi kulturnimi in arhitekturnimi značilnostmi
Stanovanjski del mesta