ZNAČILNOSTI URBANIH NASELIJ

 

Za mesto so značilni:

 • funkcija
  • izobraževalna (Oxford, Cambridge, Heidelberg)
  • upravna (Rio de Janeiro - Brasilia)
  • industrijska (Jesenice, Štore)
  • prometna ( Zidani most, Pragersko)
  • turistična (Portorož, Rogaška Slatina) - tako govorimo o turističnem kraju, industrijskem, zdraviliškem, prometnem...
 • tloris - razporeditev ulic, trgov, parkov, dvorišč...(Piran, Velenje, Nova Gorica, Ptuj, Palmanova, Lisbona, Moskva, New York...)
 • videz - gostota zazidave, gradbeni material, nadstropnost...(New York, Atene, Piran, Portorož)

 

V mestih se oblikujejo posamezni deli mesta – mestne četrti, kjer so zgoščene posamezne dejavnosti:

 • stanovanjska četrt (soseska): Nova vas, Otok, Dečkovo naselje, Lava
 • industrijska četrt: ob Kidričevi ulici Čret (Cinkarna, Tehnopolis, ranžirna železniška postaja idr.)
 • trgovsko-obrtna četrt: Spar, Tuš in A2S ob Mariborski ulici, Mercator na Golovcu, Gosposka ulica...
 • zabaviščne četrti posameznih mest: Soho v Londonu, Pigalle v Parizu, Reeperbahn v Hamburgu, območje Arena Petrol za Golovcem v Celju...

 


Poišči omenjena naselja ali lokacije na kateremkoli zemljevidu! Bodi pozoren na omenjene prvine mest!

 

 

Zidani most - izpostavljena prometna funkcija in Luka Koper (klik)

 

Palmanova - staro naselje omejeno z nekdanjim obrambnim jarkom in obzidjem s tlorisom v obliki zvezde

 

Manhattan v New Yorku in Rovinj - prometne avenije in prečno potekajoče ulice ter prostorsko omejeno mediteransko mesto pod cerkvijo (bistvene razlike v tlorisu in videzu mesta)

 

Na karti Celja lahko razberemo urbane četrti, kjer so zgoščene določene funkcije - industrijski objekti (modra barva), javne zgradbe (temno vijolično), stanovanjske zgradbe (temno "marelično"), zelene površine ("gorčična" barva)...

 

industrijski del Celja s Cinkarno Celje

stanovanjska četrt Lava in Nova vas v Celju (klik)

 

 


| nazaj < |