AVTOR, VIRI, LITERATURA

 

AVTOR ©

Mojmir Mosbruker, IV. osnovna šola Celje

Besedila in fotografije so povzeti iz omenjenih virov in lastnih zapiskov. Učna gradiva kot celota, izbor, oblika, vsebina prilog, strukturiranost ter didaktični principi, tehnike in metodični redosled so avtorsko delo. Gradiva so namenjena izključno v izobraževalne namene.

VIRI IN LITERATURA

 1. Atlas sveta (1993). Ljubljana: MK.
 2. Brinovec, S. et al. (1997). Slovenija. Zemljepis za 8. r.OŠ. Ljubljana: MK.
 3. Geografija (2001). Dudenovi tematski leksikoni. Ljubljana: Učila.
 4. Kladnik, D. et al. (2005). Geografski terminološki slovar. Ljubljana: ZRC, na URL http://books.google.si
 5. Kunaver, J. et al. (1998). Obča geografija. Učbenik za I. letnik SŠ. Ljubljana: DZS.
 6. Modijan, gradiva za učitelje, na URL http://www.modrijan.si/slv/Solski-program/Solski-program/Gradiva-za-ucitelje/Osnovna-sola/geografija/Slikovno-gradivo-iz-ucbenika-za-geografijo-v-osnovni-soli-8.-razred
 7. Pojmi in fotografije na brskalniku Google, na URL https://www.google.si
 8. Senegačnik, Drobnjak, Otič (1999). Živim v Sloveniji. Ljubljana: Modrijan.
 9. Spletni portal Statističnega urada Republike Slovenije na URL http://www.stat.si
 10. Statistični letopisi RS, različni letniki, na URL http://www.stat.si/publikacije/pub_letopis_prva.asp, SURS.
 11. Slovenija v številkah, različni letniki, SURS. Povzeto na URL http://www.stat.si/publikacije/pub_slovenija.asp
 12. Varley C., Miles L. (1993). Geografija - šolska enciklopedija. Ljubljana: TZS.
 13. Verdev, H. (2011). Raziskujem Slovenijo 9. Ljubljana: Rokus Klett.