Rudarstvo v Sloveniji

    Zaradi skromnih rudnih zalog so prevladovali manjši rudniki. Večja sta bila le idrijski rudnik živega srebra in rudnik svinca in cinka v Mežici. V 19. stoletju se je pod vplivom industrializacije in parne pogonske sile začelo razvijati premogovništvo in različne panoge, ki so bile vezane na dostopne domače surovine (železarstvo, steklarstvo idr). Največji premogovniki so bili v Črnem revirju - območje Trbovelj, Zagorja in Hrastnika in Velenju. Danes rudnike zapirajo.


Kovinskih surovin ne pridobivamo več. Pridobivanje železove rude je zamrlo že v 19. stoletju. Tudi rudniki, kjer so kopali barvne kovine (Mežica - svinec in cink, Idrija - živo srebro), so zamrli. Pri nas so izkopavali tudi uranovo rudo na Žirovskem vrhu, ki naj bi služila jedrski elektrarni Krško.
Zamira tudi rudarstvo energetskih surovin. Največji premogovniki so bili v Črnem revirju - območje Trbovelj, Zagorja in Hrastnika ter Velenju. Tudi črpanje nafte in zemeljskega plina na območju  Lendave je ustavljeno. Danes obratuje le še rudnik lignita v Velenju, ki oskrbuje Termoelektrarno Šoštanj. Odvisnost Slovenije od uvoženih surovin se povečuje (leta 2015 je bila 48-odstotna).  
Rudarstvo nekovinskih surovin ima boljšo prihodnost. Na našem ozemlju se nahaja veliko kremenovega peska, gline, apnenca, dolomita. Taka vrsta rudarjenja je razvita povsod po državi (kamnolomi). Izrabljamo tudi bogate zaloge termalnih in mineralnih vrelcev ter soli.

   

 

V Sloveniji je obratovalo 58 rudnikov in premogovnikov, kjer so pridobivali:

 • aluminij (Rudnica, Savinjska dolina)
 • antimon (Trojane, Lepa njiva)
 • antracit (Drenov grič, Orle)
 • baker (Litija, Kamniška Bistrica, Hobovše, Sovodenj idr.)
 • črni premog (Sečovlje, Vremski Britof)
 • kaolin (Črna pri Kamniku)
 • lignit (Globoko, Velenje - obratuje)
 • mangan (Begunjsščica, Vancovec, Mirna)
 • rjavi premog (Kanižarica, Senovo, Kočevje, Holmec, Laško, Liboje, Trbovlje, Zagorje, Hrastnik,  Leše nad Prevaljami)
 • svinec in/ali cink (Mežica, Remšnik, Bohor, Litija, Rabelj, Tržišče, Marija reka idr.)
 • uran (Žirovski vrh)
 • železo (Savske jame, Lepena,  Mokronog, Železniki, Borovnica idr.)
 • živo srebro (Idrija, Marija reka, Podljubelj idr.)

Opis rudnikov >

 

 

(Vir: E-učbenik, Rudarstvo, energetika in industrija. Dostopno na https://eucbeniki.sio.si.html, dne 15.10.2017)

 

   
   

Premogovnik Velenje

 

Nazaj <