Kamnino lahko sestavlja le en mineral, več mineralov, ali pa je sestavljena iz odkruškov različnih kamnin. Mineral ali rudnina je anorganska snov v trdem agregatnem stanju s stalno kemijsko sestavo in z značilno kristalno zgradbo. Nastanejo, ko prehaja tekoča ali plinasta snov v trdo agregatno stanje. Minerale razvrščamo glede na fizikalne in kemijske lastnosti. Minerali, ki se pojavljajo v obliki geometrijskih teles (prizme, kocke idr.) so kristali; tisti, ki jih lahko razrežemo, lomimo in brusimo ter uporabimo za nakit so dragulji ali dragi kamni.

   

Kamnina

Kamnino lahko sestavlja le en mineral (npr. apnenec, ki je zgrajen iz minerala kalcita - CaCO3), več mineralov (npr. granit, ki ga sestavljajo kremen - SiO2, glinica - Al2O3, kalijev oksid - K2O) ali pa je sestavljena iz odkruškov različnih kamnin (npr. breča, konglomerat idr).

 

   

Minerali

Mineral je anorganska snov v trdem agregatnem stanju s stalno kemijsko sestavo in z značilno kristalno zgradbo. Po kemijski sestavi so lahko silikatni, karbonatni, sulfidni, oksidni, fosfatni itd. Po fizikalnih lastnostih so lahko različno veliki in različno razporejeni, različno trdi in lomljivi. Danes poznamo nekaj več kot 4000 mineralov. Nekateri imajo različno kemijsko, a enako kristalno sestavo; drugi lahko imajo isto kemijsko, a različno kristalno sestavo (npr. čisti ogljikovi spojini grafit in diamant sta zelo daleč na lestvici trdote, saj je njuna kristalna razporeditev drugačna). Poznamo minerale, sestavljene iz čistega kemijskega elementa (npr. diamant), a tudi zelo zapletene, ki imajo več tisoč različnih oblik (npr. silikati).

Minerali nastanejo, ko prehaja tekoča ali plinasta snov v trdo agregatno stanje. Nastanejo iz magme, plina (plin reagira med seboj ali z ostalimi kamninami), iz vodnih raztopin, v sodelovanju rastlinskih ali živalskih organizmov itd.

Delež mineralov v svetovnih kamninah je zelo različen. Najbolj pogosto je v njih najti kremenjak, sljudo in ortoklaz, posamezne minerale pa so zasledili le na eni ali dveh lokacijah planeta. Več kot polovica vseh znanih mineralov je tako redkih, da so bili do sedaj odkriti le v posameznih zrnih.

 

   

Kristali

Minerali, ki se pojavljajo v obliki geometrijskih teles (prizme, kocke idr.) so kristali. Razvijejo se, kadar se kemične prvine pravilno razporedijo okoli kristalizacijskega jedra in se oblikuje tudi na zunaj geometrijsko telo, obdano s pravilnimi ravnimi ploskami. Zanimive so geode - kroglasto in nepravilno oblikovana mineralna telesa s koncentrično zgradbo, v katerih iz vodnih raztopin kristalizira en ali več mineralov. Zapolnitev geode poteka od oboda votline proti sredini.

 

   

geoda kremena in ametista (klik)

kalcit in mineral granat (klik)

akvamarin - različek berila, drag kamen

   

Dragulji ali dragi kamni

so minerali ali okamenele snovi, ki jih lahko razrežemo, lomimo in brusimo ter uporabimo za nakit. Najredkejši in zato najbolj cenjeni so dragi kamni ahat, ametist, diamant, opal, rubin, safir idr.

 

   

cenjena draga kamna-različka korunda: safir in rubin (klik)

mineral diamant in briljant - okroglo brušen diamant na 58 ploskev (klik)

ametist - je različek kremena, vijoličaste barve, poldrag kamen

   

Hiša mineralov Velenje

 

Prva stran <