Marmor je gosta metamorfna kamnina, bele do svetlo sive barve. Nastal je s prekristalizacijo apnenca ali dolomita. Sestoji iz brezbarvnih drobnih ali večjih zrnc z ravnimi ploskvicami in se lesketa. Izraz marmor označuje večkrat apnenec in druge usedlinske kamnine, ki jih je mogoče dobro zgladiti (npr. hotaveljski "marmor"). 


Posamezne vrste naravnega kamna se uporabljajo kot gradbeni material za obloge stavb in tal ter za umetniško oblikovanje. Svetovno znan je marmor iz Carrare v Italiji. V Sloveniji so številna manjša nahajališča marmorja na južnih pobočjih Pohorja. Pri Slovenski Bistrici je opuščen rimski kamnolom marmorja, iz katerega so izdelani nagrobniki v rimski nekropoli v Šempetru v Savinjski dolini.