KAMNINSKA ZGRADBA SLOVENSKEGA OZEMLJA

vrsta

 

kamnina

značilnost

nahajališče

uporaba

MAGMATSKE

globočnine tonalit, granit magma jedro Pohorja tlakovci, spomeniki
predornine andezit lava Smrekovec  

SEDIMENTNE

mehanski peščenjak iz peska dna kotlin in dolin gradbeništvo

glinavec

iz gline predalp.hrib.osred.Sl. keramika
konglomerat iz proda dna kotlin in dolin  
lapor glina, apnenec Vzh. Slovenija cement
fliš   Primorje primorske prsti
kemični lehnjak, sadra   pragovi na rekah gradbeništvo
organski apnenec kras alpski, dinar. planote gradbeni kamen
dolomit      
vulkanski tuf   obrobje Celjske kotl.  

METAMORFNE

  marmor iz apnenca Pohorje, Lipica gradbeni kamen
gnajs   plašč Pohorja