Kamninska zgradba vpliva na:

  • oblikovanost površja (reliefne posebnosti)
  • vodovje (potek in značilnosti rečnih mrež, vodni viri, poplave)
  • razvoj prsti in rastlinstva (kakovost, vrsta in debelina prsti, posebnosti vegetacije)
  • razvoj gospodarskih dejavnosti (rudarstvo, obrt, gradbeništvo, industrijske surovine, kmetijstvo, promet, turistične znamenitosti)
  • je dejavnik poselitve ljudi (reliefne posebnosti, rudna bogastva, prometna infrastruktura, vodni viri, gradbeni material)
  • varnost pred naravnimi nesrečami (plazovi, poplavami, potresi, pogrezanji idr.)

Razišči vsakega izmed naštetih vplivov v domačem kraju. Ugotovitve zapiši v poročilu (teoretični uvod-metodologija dela - rezultat)!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prva stran <

Gotthard Base Tunnel, 2016 - najdaljši tunel na svetu (57,1 km)

Marmor Sežana - predelava naravnega kamna

 

 

 

slap Kozjak nad Kobaridom

Kraški izvir Hublja nad Ajdovščino

S kamero v geološko vrtino...