MAGMATSKE
SEDIMENTNE
METAMORFNE
 
 

granit

fliš

 

marmor >>>

granodiorit (tonalit)

konglomerat

 

skrilavi glinavec

gabro

 

sadra (puščavska roža)

 

filit

andezit

 

peščenjak

 

blestnik

bazalt

 

apnenec

 

gnajs

 

kapniki >>>

 

skrilavec

 

 

lehnjak >>>

 
 

tuf (groh)