Fosili so okameneli ostanki, največkrat trdih delov živih bitij (kosti, zobovje, sledov ugriza, jajc, iztrebkov, rastlin, žuželk v smoli - jantarju, odtisiov listov idr). Starost kamnin določamo z lego skladov kamnin, s pomočjo fosilov in z radiometričnim datiranjem.

 

 

Fosilni odtis rastline, star 472 milijonov let, so odkrili v Argentini.

Mezozoiski amoniti so bili veliki od nekaj cm do več deset cm.

Kljunaš je živi fosil - danes živeča vrsta organizmov, ki se bistveno ni spremenila od najstarejših časov in nima živečih sorodnikov, npr. krokodili - 84 milijonov let, ginko (klik) - 200 milijonov let idr.

Megalodontidne školjke v mezozoiskih apnencih v Triglavskem narodnem parku.

Replika odtisa dinozavra iz Istre in ohranjene stopinje dinozavra pod Rovetto blizu Bergama (klik).

 

 

Prva stran <

 

 


Fosili ali okamnine so ohranjeni ostanki življenja iz prejšnjih geoloških obdobij v obliki okamnin, odtisov ali sledov.

Po odmrtju organizma njegove organske dele nadomestijo mineralne raztopine. Včasih so okameneli ostanki odstranjeni in ostane samo odtis.  Rastlinski fosili so pogosto poogleneli (ni bil prisoten kisik). Tako je nastal premog. Razvoj in razširjenost fosilov proučuje paleontologija.

Fosili nam razkrivajo dogajanja in stanja v preteklosti. Iz fosilov rastlin izvemo več o podnebju v času, ko je rastlina živela. Oblika živalskega sklepa nam razkrije, katere gibe je žival lahko delala. Po obliki fosilnih zob ali okamenelih iztrebkov sklepamo o prehrani živali, iz odtisov nog razumemo, kako se je žival premikala ipd.


Določanje starosti kamnin

  • ugotavljanjem lege skladov kamnin (mlajše kamnine so praviloma nad starejšim; plasti pa so velikokrat tektonsko premaknjene in poškodovane)
  • s pomočjo fosilov v kamninah (npr. trilobiti v paleozoiskih kamninah, amoniti v mezozoiskih)
  • radiometrično datiranje - postopek na osnovi razpolovnih dob radioaktivnih elementov oz. njihovih izotopov (čas, ki je potreben, da se zmanjša število atomov na polovico); radioaktivni elementi sčasoma vse manj sevajo  

 

Trilobit v paleozojskih kamninah.

Fosilne žuželke v jantarju.

Školjkovit apnenec.