1. Turizem je povezan z gibanjem in potrošnjo izven kraja stalnega bivanja z namenom zadovoljevanja rekreacijskih, kulturnih in drugih potreb.
 2. Turistične potrebe:
  • oddih in rekreacija
  • krepitev zdravja
  • obisk umetniških, kulturno -zgodovinskih, tehničnih, verskih idr. spomenikov
  • obisk kulturnih, zabavnih, športnih prireditev
  • pridobivanje dodatne izobrazbe in širjenja znanja
 3. Oblike turizma
 4. Dejavniki turizma
  • naravni dejavniki
  • družbeni dejavniki
  • prometni dejavniki
  • sprejemni dejavniki - turistična ponudba

Zapis ustrezno "predelaj" in izdelaj miselni vzorec ter ga opremi s skicami, podatki, fotografijami idr.