1. Promet je prenos blaga, oseb in informacij iz kraja v kraj.
  2. Cestni promet (Ilirika, Slovenika, razvejanost), dostopnost
  3. Železniški promet (Južna železnica, tranzitni promet)
  4. Letalski promet (3 letališča), hitrost
  5. Pomorski promet, količina tovora
  6. Posebne vrste prometa

Poišči statistične podatke za posamezne vrste prometa v Sloveniji in dopolni zapis!