OBRT

 1. Obrt je dejavnost, v kateri se osebno ročno delo ne da povsem nadomestiti s strojnim delom. Za obtrt je značilna manjša, neserijska proizvodnja in nudenje svojih uslug drugim.
 2. Vrste obrti
  • storitvena
  • proizvodna
  • domača obrt
 3. Tradicionalne obrti na Slovenkem
  • kovaštvo
  • kamnoseštvo
  • oglarstvo
  • lončarstvo
  • čipkarstvo
  • steklarstvo

Kratko dopolni zapise posameznih tradicionalnih obrti!

 

 

TRGOVINA

 1. Trgovina je posredovanje blaga in storitev za plačilo ali drugo blago. Trgovci blago kupijo, prevažajo in prodajajo, ne da bi ga spremenili oziroma predelali.
 2. Delitev trgovine
  • notranja
   • trgovina na debelo
   • trgovina na drobno (za kratkoročno, srednjeročno in dolgoročno oskrbo)
  • zunanja (uvoz - izvoz)
 3. Trgovina v Sloveniji
  • četrtina vseh slovenskih podjetij, 12% vseh zaposlenih in 34% vseh prihodkov
  • največ prihodka od prodajo neživil
  • več uvažamo kot izvažamo