1. Javni sektor je skupek vseh javnih organizacij, ki zagotavljajo javne storitve in zadovoljujejo javne potrebe in se financirajo iz proračuna.
 2. V javni sektor sodijo

   • javna uprava  (vsebuje izvršno vejo oblasti - vlado in državno upravo)
   • lokalna samouprava
   • javne službe (dejavnosti na področju komunale, izobraževanja, znanosti, zdravstva, sociale idr.)
  • Terciarizacija gospodarstva
  • Leta 2010: v terciarnih in kvartarnih gospodarskih dejavnostih je bilo zaposlenega 60% aktivnega prebivalstva.