1. Pojem: industrija je gospodarska dejavnost, za katero sta značilni strojna in serijska proizvodnja novih izdelkov ali predelava surovin ter polizdelkov.
 2. Dejavniki industrije
  • surovine
  • energetski vir
  • delovna sila
  • prometna povezanost
  • tržišče
 3. Zgodovinski razvoj
  • rudarstvo, glažutarstvo, oglarjenje - začetek industrializacije vezan na domače vire (Južna železnica)
  • povojna industrializacija (nacionalizacija, centralno-plansko gospodarstvo, samoupravljanje)
  • tranzicija v tržno gospodarstvo (nekonkurenčnost, brezposelnost, denacionalizacija, kriza 2008)
 4. Danes energetika, kemijska, elektro, avtomobilska in živilska industrija ustvarjajo 35% DBP (leta 2010) in zaposljujejo 34% zaposlenih. Prihodnost imajo panoge z višjo dodano vrednostjo.