1. Energija je pogoj za sodobni način življenja.
  2. Energenti nekoč: les, oglje, in vodna energija, kasneje premog (Južna železnica)
  3. Energenti leta 2009: nafta (35%), jedrska energija (21%), trda goriva (19), zemeljski plin (13%) in obnovljivi viri energije (12%).
  4. Domači energetski viri so omejeni in slabo izkoriščeni -1/2 energije uvozimo.
  5. Potrebe po energentih naraščajo - manj porabljene energije na enoto proizvoda
  6. Neobnovljivi in obnovljivi viri energije