Promet je prenos blaga, oseb in informacij iz kraja v kraj. V Sloveniji smo imeli leta 2012 1209 km železniških prog, 39069 km cest (675 km avtocest), 2,0243 mln potniških vozil, 519 osebnih vozil / 1000 prebivalcev.

Cestni promet

Ogrodje cestne mreže tvori cestni križ, ki je del vseevropskih 10. in 5. prometnega koridorja: Ilirika (Karavanški predor - Bregana) in Slovenika (Murska Sobota, Šentilj, Dolga vas - Koper). Cestno omrežje je v Sloveniji izredno razvejano zaradi razpršene poselitve, na vseh cestah pa je največ prometa v okolici mest (dnevne migracije ). Slovenska mesta so majhna in so ljudje zaradi nerazvitega javnega prevoza vezani na lastni prevoz, poleg tega pa so razdalje med kraji kratke.

Železniški promet

V državi imamo okoli 1200 km železniških prog. Prva železnica je bila proga Dunaj - Trst (v Celje leta 1846, v Ljubljano 1849, v Trst 1957). S kasnejšo povezavo Kopra z notranjostjo pa se je promet v luki povečal za 4 do 5 miljonov ton letno. Danes en tir od Divače do Kopra ne zadošča več. Pomemben je tranzitni promet. Že leta 1994 smo se z mednarodnimi posojili lotili generalnega posodabljanja dotrajanega železniškega omrežja in po zgledu sosedov bolj težili k preusmeritvi težkega tovornega cestnega prometa na železnico. V prizadevanjih še danes nismo najuspešnejši.

Letalski promet

V Sloveniji imamo tri letališča: Letališče Jožeta Pučnika na Brniku, Edvarda Rusjana v Mariboru in v Portorožu. Adria Airways je največja slovenska letalska družba in od leta 2010 opravlja redne in čarterske (pogodbene) lete na 31 destinacij v 23 večinoma evropskih držav. Letalska flota šteje 11 letal.

Pomorski promet

V Portorožu je sedež našega edinega ladjarskega podjetja Splošne plovbe. Leta 2014 je upravljala s 14 ladjami in v Liberiji in Singapurju registrirani družbi Genshipping Corporation ter na Maršalovih otokih družbo Lucija Shiping Co.

Posebne vrste prometa

Med promet štejemo tudi poštno - telekomunikacijski promet, cevni promet, gondolske žičnice.

 


 

obremenjenost cestnega in železniškega prometnega križa

Kje so ladje Splošne plovbe? (zanimiva spletna stran o lokaciji ladij slovenskega ladjarja; za začetek pa poišči podatek, koliko km/h znaša hitrost 1 vozla


Potniški in tovorni promet po vrstah prometa leta 2000 in 2012
(Vir: Slovenjija v številkah, SURS)

 

prepeljani potniki (mio.)

prepeljano blago (1000 t)

2000

2012

2000

2012

železniški promet

15

15,5

15064

15828

cestni promet

75

29

57910

62 759

letalski promet

0,86

0,99

4,55

1,47

pomorski promet

-

-

3547

6149

 

leto

2005

2012

št. osebnih vozil/1000 prebivalcev

488

518

delež uporabnikov interneta (%)

50

70