Obremenitev slovenskih cest

Prometno odročne ostajajo Koroška, Severna Primorska, Kočevsko, Kozjansko.

Obremenjenost slovenskih železniških prog

(Vir: Modrijan, Lubljana)

Prva železnica je bila proga Dunaj - Trst (v Celje leta 1846, v Ljubljano 1849, v Trst 1957) . Kasneje so zgradili še odcepe iz Zidanega mosta proti Zagrebu in iz Celja proti Velenju, iz Ljubljane do Kočevja, itd. Po II. svetovni vojni so opustili nekatere odcepe: Velenje - Dravograd, odcepa za Slovensko Bistrico in Slovenske Konjice ter odcep Jesenice - Rateče. Proga do Kočevja je zaenkrat namenjena samo tovornemu prometu.

Kam se odcepijo proge v naslednjih železniških križiščih: Pragersko, Grobelno, Celje, Zidani Most, Sevnica, Ljubljana, Pivka, Divača, Jesenice?