Z učnimi gradivi boš spoznaval gospodarstvo. Učna snov je radeljena poposameznih gospodarskih panogah. Vsaka enota je podobno sestavljena - teoretično besedilo učnega gradiva, ki ga ponazarjajo in popestrijo fotografije, skrajšan ključni zapis učnega gradiva in naloge za reševanje, poglabljanje ali razmišljanje.

  1. Preberi učno snov.
  2. Prepiši zapis in ga dopolni z lastnimi izpiski in opombami.
  3. Reši naloge ter jih vključi v znanje o posameznem področju.
  4. Dodatne informacije in zanimvosti poišči na aktivnih povezavah, na svetovnem spletu ali v navedenih virih.