So skupek ukrepov, ki jih izvajajo, da popravljajo in izboljšajo fizikalne, biološke in kemijske lastnosti zemljišč.Tako ustvarjajo ustreznejše pogoje za rast in razvoj gojenih rastlin in dosegajo stabilen donos v kmetijski proizvodnji.

Ločimo

  • hidomelioracije (namakanje, izsuševanje)
  • agromelioracije (oranje,globoko oranje, gnojenje idr.)

izsuševalni graben

namakalni kanali