Gradbeništvo je tehnična stroka, ki se ukvarja s projektiranjem, potrebnimi izračuni, graddnjo, obnovo in rušenjem grajenih objektov.

Sestava gradbeništva:

 • projektiranje (projektiranje in statični izračuni)
 • izvajanje del (gradnja, vzdrževanje, obnova in rušitve)
 • industrija gradbenega materiala, gradbenih strojev in gradbene opreme.

Delitev gradbeništva:

 • visoke gradnje (javne, poslovne, industrijske in stanovanjske zgradbe)
 • nizke gradnje (ceste, železnice, mostovi in druge prometnice)

Pomen gradbeništva

se kaže v velikem številu delovne sile, ki se lahko zaposli v tej dejavnosti. Z vsakim novim delovnim mestom, ki je ustvarjeno v gradbeništvu, se lahko ustvarita še drugi dve delovni mesti v panogah, povezanih z gradbeništvom. Gradbeništvo izgrajuje objekte v najrazličnejših gospodarskih dejavnostih, poleg tega je pa temelj za ostale investicije v gospodarstvu in povpraševanje po mnogih industrijskih proizvodih (grabeni material, lesni in kovinski izdelki, storitve, obrtni izdelki idr.)

Slovensko gradbeništvo je leta 2009 doživelo velik padec (za 20 % - gradbena dela na nestanovanjskih objektih so upadla za skoraj 25 %, gradbena dela na stanovanjskih objektih za 20 %, gradbena dela na nizkih gradnjah pa za 18 %).
Največja težava slovenskega gradbeništva je veliko pomanjkanje investicij, neprodani objekti, premajhna prilagodljivost podjetij v gospodarsko zahtevnih časih. Resne težave so nastale tudi zaradi nevestnega poslovanja med podjetji. Majhna podjetja s pogodbenimi delavci velikokrat ne prijavijo del. Danes slovensko gradbeništvo zaposluje 6% vseh zaposlenih oseb in ustvarja okoli 4 % BDP ( EU povprečje znaša 10 %).

 

 

 

Značilnosti in posebnosti gradbeništva

 • sezonska dejavnost - vreme, klima
 • geografsko razkropljena dejavnost - načrtovanje prevozov in skladiščenja
 • selitev delavcev, sredstev za delo in materiala - transportni stroški
 • razvoj gradbene tehnologije - zahteve po kvalificirani dleovni sili
 • pester nabor poklicev - razdrobljenost in raznovrstnost
 • velike količine odpadkov in velik porabnik energije - ekološki standardi
 • odvisnost od gospodarske situacije (financiranje) - vzponi in padci
 • posamična proizvodnja izdelka - od začetka do konca, ni serijske proizvodnje