Obnovljivi viri energije so vodna energija, biomasa, sončna energija, geotermalna energija in vetrna energija.

 

 

 

 

 

 

   
 

 

Energija je pogoj za sodobni način življenja.

Nekoč so bili v ospredju kot energetski viri les, oglje, in vodna energija, kasneje pa se jim je pridružil še premog. Pravi "bum" v porabi premoga je povzročila Južna železnica, ki je v štiridesetih in petdesetih letih presekala slovensko ozemlje. Kmalu po II. svetovni vojni so zaprli nekatere nerentabilne premogovnike v Zabukovici, Libojah, Krmelju in v Kočevju. Kasneje so zaprli še tiste v Laškem, Senovem in Kanižarici. Danes obratujejo še premogovniki lignita v Velenju ter Rudnik Trbovlje - Hrastnik. V slednjem v zadnjih desetih letih poleg pridobivanja premoga izvajajo tudi zapiralna dela (predvidoma leta 2015).

V Sloveniji smo leta 2009 porabili največ: nafta (35%), jedrska energija (21%), trda goriva (19), zemeljski plin (13%) in obnovljivi viri energije (12%).

Domači energetski viri so omejeni in slabo izkoriščeni. Njihova izraba je pogosto vir onesnaževanja. Uvozimo več kot polovico vse energije. Potrebe po energentih naraščajo. Z izboljševanjem tehnologije in manj porabljene energije na enoto proizvoda pa se naraščanje potreb lahko upočasni. 

 

Leta 2010 je Jedrska elektrarna Krško oskrbovala Slovenijo s 40% energije, Termoelektrarna Šoštanj 37% in hidroelektrarne 23%.

V Sloveniji so poleg lignita (Velenje) najbolj dostopni obnovljivi viri energije. Leta 2012 smo v Sloveniji pridobili 18,8 % (EU 13,0 %) vse energije iz obnovljivih virov.

Najbolj izkoriščani obnovljivi vir energije je vodna energije. Največji vodni potencial imajo Drava, Sava in Soča.

V veliki meri izkoriščamo tudi energijo, pridobljeno iz biomase (les ter lesni , komunalni in industrijski odpadki, kmetijske rastline in njihovi ostanki). Največ uporabljamo lesno biomaso, predvsem za ogrevanje prostorov).

Najčistejši vir je sončna energija. Kolektorji za ogrevanje vode so na tržišču že dlje časa, sončne celice pa manj. Pri sončnih celicah nastaja aktualen problem odpadkov strupenih sestavin iz odsluženih sončnih celic.

 


 

energetika in surovine (e-gradiva, GIS)

portal energetika