OBRT

Odgovori na vprašanja ali opravi zahtevano!

  1. Kaj je obrt?
  2. Katere vrste poznamo?
  3. Imenuj najmanj dva primera iste obrtne dejavnosti, ki ju lahko uvrstimoin med storitvene in med proizvodne aktivnosti. Utemelji izbor!
  4. Izmed vseh naštetih tradicionalnih obrti izberi dve in ju podrobneje predstavi (zapis, primeri, fotografije, filmski izseki, izdelki, spominki z izleta ipd)!
  5. Katerih obrtnih dejavnosti je največ v tvojem kraju ali bližjem večjem naselju? Zapiši obrtne dejavnosti in imena lokalov ali lastnikov.

 

 TRGOVINA

Malo terenskega dela ti ne bo škodilo:

  1. Na spletu poišči trgovska podjetja v tvojem (ali poljubnem večjem kraju), ki se ukvarjajo z zunanjo in notranjo trgovino.Napiši seznam!
  2. Za isti kraj preuredi seznam, iz katerega bodo razvidna trgovska podjetja za kratkoročno, srednjeročno in dolgoročno oskrbo prebivalstva!
  3. Nalogo lahko popestriš z logotipi trgovcev, njihovimi reklamami, lahko pa razmestitev podjetij prikažeš na karti obravnavanega kraja. Karto opremi z naslovom, merilom in legendo!