Preberi besedilo ter izdelaj miselni vzorec z naslovom "Kmetijstvo Slovenije". Učno gradivo razdeli na smiselne vsebinske enote. V vsaki izpiši ključne pojme. Nato uredi shemo učne snovi ter jo sistematično in hierarhično zapiši v smiselnih povezavah.