Delovanje javnega sektorja izhaja iz netržnih  načel in se financirajo iz proračuna. Preprosto rečeno - nič ne ustvarjajo materialno, neposredno.

  • Za uvod s pomočjo statističnih podatkov v tabeli v učnem gradivu nariši grafikon o aktivnem prebivalstvu po dejavnostih 2012.
  • Tvoja osrednja naloga je naslednja - razmisli o pomenu javnega sektorja in napiši kratek sestavek z naslovom "Javni sektor DA ali NE"