Danes so najpomembnješe industrijske panoge energetika, kemijska, elektro, avtomobilska, živilska industrija.

  • Na spletu poišči najuspešnajša podjetja posameznih naštetih vej ter imenuj naselja, kjer imajo omenjena podjetja svoj sedež.
  • Iz zapisa snovi ter lastnih izpiskov uredi miselni vzorec

Industrializacija domače pokrajine

  • V strokovni literaturi ali na spletu poišči podatke o razvoju industrije v domači pokrajini ali kraju. Napiši kratek esej ("strokovni spis"), v katerem oceni pozitivne in negativne učinke industrializaije ter navedi nekaj ukrepov, s katerimi bi omilil negativne posledice razvoja in širjenja industrije.