V Sloveniji smo leta 2009 porabili največ: nafta (35%), jedrska energija (21%), trda goriva (19), zemeljski plin (13%) in obnovljivi viri energije (12%).

  • Podatke grafično prikaži in napiši kratek komentar!

Pobrskaj po svetovnem spletu ter

  • Poišči in naštej večje energetske objekte v Sloveniji! Poišči jih na zemljevidu.
  • Navedi nekaj argumentov ZA in PROTI uporabi vetrnic (vetrne energije).

Razmisli in odgovori!

  • Kako zmajšati porabo energije na enoto proizvoda?
  • Naštej najmanj 5 ukrepov za zmanjšanje porabe energije za ogrevanje stanovanj.