AVTOR ©

Mojmir Mosbruker, IV. osnovna šola Celje

Besedila in fotografije so povzeti iz omenjenih virov in lastnih zapiskov. Učna gradiva kot celota, izbor, oblika, vsebina prilog, strukturiranost ter didaktični principi, tehnike in metodični redosled so avtorsko delo. Gradiva so namenjena izključno v izobraževalne namene.


VIRI IN LITERATURA

  1. Baloh, E., Lenart, B. (2014). Geografija 6. Samostojni DZ. Ljubljana: MK.
  2. Časovni pasovi, Azija. Spletna gradiva IV. osnovna šole Celje. Povzeto sept. 2015, na http://www.facka.si/gradiva/geo/azija/casovni_pasovi.html.
  3. Gibanje Zemlje. Spletna učna gradiva Svarog. Povzeto sept. 2015, na  http://mss.svarog.si/geografija/index.php?page_id= 10992.
  4. Lovrenčak, F. (1996). Matematična geografija. Ljubljana: FF.
  5. Senegačnik, J. et.al. (2012). Moja prva geografija. Ljubljana: Modrijan.
  6. Verdev, H. (2007). Raziskujem Zemljo 6. Ljubljana: Rokus Klett.