Navidezna gibanja

"Potovanje Sonca po nebu" od vzhoda proti zahodu, je navidezno gibanje. Podobnih navideznih gibanj je veliko. Če na primer gledamo z mostu v reko, se nam zdi, da se mi z mostom vred premikamo proti toku. Ko sedimo v vlaku in se začnemo premikati, opazimo, da v resnici mi stojimo, in je v nasprotno smer odpeljal vlak na sosednjem tiru.


Zemljina vrtilna os

Zemlja se dnevno vrti okoli svoje navidezne osi. To je črta, ki poteka od severnega tečaja, skozi središče Zemlje, do južnega tečaja.


Hitrost rotacije

Hitrost, s katero se premikajo kraji na Zemljini površini, je največja na ekvatorju, ker morajo kraji v 24 urah opraviti najdaljšo pot. Obseg Zemlje na ekvatorju znaša 40076 km.

Po spodnji formuli izračunaj hitrost, s katero se dnevno vrtijo kraji na ekvatorju: hitrost = 40076 km : 24 h = ___________ km/h

Zakaj ni v krajih na ekvatorju močnega vetra, če se z Zemljo vred gibljejo tako hitro?

Slovenija, ki leži približno na pol poti od ekvatorja proti severnemu polu, dnevno opiše krog, ki je dolg 28317 km. Izračunaj, s kakšno hitrostjo krožimo mi!