Vsaka 4 leta imamo prestopno leto, ko koledarskemu letu dodamo 1 dan. Zakaj?

365d 6h... 6h x 4 leta = 24 ur - prestopno leto

Ampak, pot Zemlje okoli Sonca traja v resnici 365 dni, 5 ur, 49 minut. Ker bi pri upoštevanju 6 ur v daljšem časovnem obdobju zopet prišlo do neujemanja koledarja z dejanskim stanjem, občasno ni prestopnih let. Slednjo ugotovitev je uvedel papež Gregor XIII., ki je v svojem koledarju - gregorijanski koledar - popravil napake prejšnjega koledarja - julijanskega (po Juliju Cezarju). Gregorijanski koledar uporabljamo še danes.

 


 

Pravilo za določanje prestopnih let - leto je prestopno, če je deljivo s 4 (npr. leto 2004), razen na vsakih 100 let (npr. leto 1900), ko leto ni prestopno. V primeru, da je leto deljivo s 400 (leto 2000), je leto vseeno prestopno.

S prestopnimi leti danes sovpada tudi organizacija poletnih olimpijskih iger, ki jih prirejajo vsaka štiri leta. Te so bile leta 2004 (Atene), 2008 (Peking), 2012 (London), 2016 (Rio de Janeiro).