Z učnimi gradivi boš spoznal GIBANJE ZEMLJE in posledice. Učna snov ima priložene naloge, ki jih moraš opraviti in so označene z . Zanimivosti so zapisane z zelenim tiskom. Vsaka učna enota je podobno sestavljena - besedilo učnega gradiva, ki ga ponazarjajo in popestrijo fotografije, skrajšan ključni zapis učnega gradiva in naloge za reševanje, poglabljanje ali razmišljanje. Na prvih straneh so navedena ključna, jedrna besedila. Do podrobnejših informacij dostopaš s "podčrtanimi" aktivnimi povezavami (linki).

Postopek dela:

  1. Preberi učno snov.
  2. Prepiši zapis in ga dopolni z lastnimi izpiski, opombami, skicami.
  3. Reši naloge ter jih vključi v znanje o posameznem področju.
  4. Dodatne informacije in zanimvosti poišči na aktivnih povezavah, na svetovnem spletu ali v navedenih virih.