Nagnjenost Zemljine osi za 23,50

Nagnjenost Zemljine osi vpliva na letne čase, na dolžino dneva in noči ter na oblikovanje 5 značilnih vzporednikov:

  • Ekvator (0 stopinj geografske širine). Nanj sončni žarki padajo navpično ob enakonočjih.
  • Severni povratnik in južni povratnik (23,5 stopinj severne oz. južne geografske širine). Oba povratnika omejujeta območje, v katerem sončni žarki še padajo navpično na Zemljino površje.
  • Severni tečajnik in južni tečajnik (66,5 stopinj severne oziroma južne geografske širine: 90 stopinj - 23,5 stopinj = 66,5 stopinj). Tečajnika omejujeta območje okrog tečajev, kjer se pojavljata polarni dan in polarna noč.

 


Ne obupaj! Pet značilnih vzporednikov boš razumel, ko se boš "prebil" do konca učnega gradiva...

Nagib vrtilnih osi nebesnih teles je različen. Zemljina os je nagnjena za 23,50. Lunina os je nagnjena za 1,50, Jupitrova za 3,10, Uranova pa kar za 97,80 in se torej bolj "kotali" kot "stoji". Prav tako so različno dolgi tudi obhodi planetov okoli Sonca, saj krožijo na različni oddaljenosti in opravijo različno dolge poti. Merkur, ki je najbližje Soncu, za pot potrebuje 88 dni. Največji planet našega Osončja Saturn za en obhod potrebuje 29 let 167 dni. Najbolj oddaljen Neptun pa kar 164 let 282 dni.