KROŽENJE LUNE

 • veš, da Lune kroži okoli Zemlje
 • *pojasniš nastanek mrka (Sončevega in Luninega)
 • imenuješ Lunine mene

Pojmi
Sončev mrk, Lunin mrk, lunine mene - mlaj, prvi krajec, ščip, zadnji krajec


 

ROTACIJA ZEMLJE

 • opišeš gibanje Zemlje okoli vrtilne osi
 • znaš razložiti, zakaj se na Zemlji izmenjujeta dan in noč
 • *pojasniš, zakaj ljudje ne čutimo gibanja Zemlje
 • znaš razložiti, zakaj imamo na Zemlji različne časovne pasove

Pojmi
vrtilna os, časovni pas, krajevni čas, srednjeevropski čas, GMT, datumska meja, mrak


 

REVOLUCIJA ZEMLJE

 • uspešno pojasniš letno kroženje Zemlje okoli Sonca
 • na zemljevidu znaš pokazati pet ključnih vzporednikov
 • *razumeš, zakaj imajo nekateri vzporedniki posebna imena
 • *znaš utemeljiti posledice nagnjenosti Zemljine osi
 • znaš našteti letne čase in *pojasniti vzroke za njihov nastanek
 • veš, kaj sta polarna noč in polarni dan in *zadovoljivo pojasniš njun nastanek
 • *razložiš spreminjanje dolžine dneva in noči

Pojmi
prestopno leto, vrtilna os,
severni in južni povratnik, severeni in južni tečajnik,
polarni dan, polarna noč,
spomladansko in jesensko enakonočje, poletni in zimski Sončev obrat

 


* zahtevnejši standardi