| navodila | kaj znaš | zapis | viri | avtor |

V preteklosti so ljudje verjeli, da je Zemlja središče vesolja. Takšnemu nazoru pravimo geocentrični sistem (gea= Zemlja, center = središče). Danes vemo, da je Sonce v središču našega Osončja, okoli pa se gibljejo planeti, sateliti in nekater druga nebesna telesa - heliocentrični sistem (helios = Sonce, center = središče).

Zemlja se giblje na več načinov, ki bistveno vplivajo na letne čase, menjavanje dneva in noči, določanje časa, spreminjanje dolžine dneva in noči, na podnebje itd. Mi bomo spoznali dve najpomembnejši gibanji - rotacijo Zemlje (dnevno vrtenje okoli navidezne osi) in revolucijo Zemlje (letno kroženje okoli Sonca). Okoli Zemlje pa kroži tudi naš edini naravni satelit - Luna ali Mesec.