Datumska meja


Datumska meja je meja, ki razmejuje koledarske dneve. Pri prečkanju datumske meje z vzhoda na zahod se prestavi za en koledarski dan naprej. Pri prečkanju od zahoda proti vzhodu pa se isti koledarski dan ponovi.

 


 

Ko je odprava Ferdinanda Magellana kot prva objadrala svet in se vrnila v Evropo, se jim koledar v pomorskem dnevniku ni ujemal s koledarjem doma. Menili so, da je do napake prišlo zaradi površnosti pri štetju dni in pisanju dnevnika. Vendar - objadrali so svet, opravili 360 stopinjsko pot. Za toliko se tudi Zemlja zavrti v enem dnevu. Zato se koledarji niso ujemali za en dan.