3. ZUNANJI (EKSOGENI) PROCESI IN ZEMELJSKE SILE

 

| navodila | zapis | < KAZALO |

| naslovnica | viri |

 

 

 


 

3.1. PREPEREVANJE -  je proces razpadanja kamnin pod vplivom  atmosferskih pojavov in humusnih kislin. Ločimo mehanično in kemično preperevanje. Več >


3.2. EROZIJA - je nekakšno brazdajoče delovanje zunanjih sil na površje in odnašanje materiala. Ločimo erozijo tal in prsti ter rečno, ledeniško, morsko in vetrno erozijo. Več >


3.3. AKUMULACIJA je prelaganje, odlaganje, nasipavanje in zbiranje materiala. Je nasproten proces eroziji. Poznamo rečne, ledeniške, vetrne, obalne idr. reliefne oblike, ki so nastali z akumulacijo. Več >


 

 

preperevanje kamnine in melišče pod vršacem (klik)

triglavska jezera so nastala na odloženi vododržni talni moreni

erozija tal povzroča veliko škode (klik)