2. notranji (endogeni) procesi - zapis in naloge

 

 

zapis

Relief oblikujejo notranje in zunanje zemeljske sile in procesi.Notranje (endogene) zemeljske sile imajo izvor v zemljini notranjosti. So posledica premikanj magme v Zemljinem plašču in tektonike.

 

 

naloge


       
 

 

2.1. TEKTONIKA

 1. Zgradba Zemlje
 2. Premikanje litosferskih plošč - nastajajo globokomorski jarki, gorovja, potresi, prestavljajo se kontinenti in spreminjajo izgled.
 3. Teorija o potovanju kontinentov

 

 

 


Nariši zgradbo Zemlje v prerezu!

Alfred Wegener - poišči podatke in kratko predstavi tega moža!


 

 

 

2.2. POTRESI

 1. Nastanek potresa, epicenter in hipocenter
 2. Merjenje jakosti potresov - Richterjeva, Mercallijeva in EMS lestvica (sproščena energija, učinki potresa)
 3. Seizmologija, seizmograf in seizmogram
 4. Tsunamiji

 

 

 


Izpiši 5 najhujših potresov po številu žrtev na svetu! Zabeleži kraj in datum potresa.Lokacije poišči v atlasu. S pomočjo tematskih kart (tektonika, litosferske plošče) ugotovi, ali so nastali na stiku plošč!


 

 

 

 

2.3. VULKANIZEM

 1. Vulkan (krater)
 2. Lava in magma
 3. Postvulkanski pojavi - gejziri, termalni vrelci, izbruhi pare

 

 

 

 


Nariši skico vulkana, na kateri naj bodo razvidni: krater, stranska žrela, magma, lava

Poišči podatke o najznamenitejših gejzirih na svetu! Povej, kje na Zemlji najdeš te pojave in zakaj ravno tam?


 

 

 

2.4. GOROTVORNI PROCESI

 1. Grudasta gorstva
  • dviganja starejših nagubanih in uravnanih blokov ob prelomih
  • starejša, uravnana, sredogorskih višin, zaradi vmesnih planot in kotlin lažje prehodna
 2. Slemenska gorstva (nastanek, izgled in primeri)
  • gubanje (narivi)
  • mlajša, višja, priostreni vrhovi, slemenitev

 

 

 


Primerjaj relief slemenskega in grudastega gorstva! Posamezna gorovja poišči v atlasu!

Poišči podatke in napiši referat z naslovom: Izkoriščanje geotermalne energije