3. zunanji (eksogeni) procesi - zapis in naloge

 

 

zapis

Relief oblikujejo notranje in zunanje zemeljske sile in procesi.

Zunanje (eksogene) zemeljske sile in procesi delujejo na Zemljinem površju. To so preperevanje, erozija in akumulacija.

 

 

naloge


Na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje | tukaj | poišči napotke prebivalcem, kako ravnati ob zemeljskih plazovih in ob poplavah ter kako jih preprečiti! Izpiši tiste, ki se ti zdijo najbolj uporabni!


       
 

 

3.1. PREPEREVANJE

 1. mehanično - Kamnino lomijo na manjše koščke,drobijo in meljejo voda, veter ali ledeniki, ki material prenašajo, kotalijo in brusijo. Kamni razpadejo: pesek - melj - glina
 2. kemično - zakrasevanje
  • voda z "raztopljeno" kislino topi apnenec
  • dejavniki (voda, apnenec, razpokanost)
  • kraške oblike
   • površinske: žlebiči, škraplje, vrtače, kraška polja, suhe doline, požiralniki, ponikve, kraški izviri
   • podzemeljske: kraške jame, kapniki

 

 

 


Izberi en naslov in sestavi referat! Naslovi:

 • Človek na krasu
 • Občutljivost kraškega površja na onesnaževanje
 • Turistične zanimivosti kraškega sveta Slovenije
 • Življenje v kraškem podzemlju

Izdelaj miselni vzorec o Cerkniškem jezeru (pomagaj si z literaturo ali z gradivi na internetu)

S pomočjo učbenika in zemljevida Slovenije naštej največja kraška polja v Sloveniji!


 

 

3.2. EROZIJA

je nekakšno brazdajoče delovanje zunanjih sil na površje in odnašanje materiala.

 1. tal in prsti - pomen vegetacijskega pokrova
 2. rečna - rečne doline, soteske, korita
 3. ledeniška
  • nastanek ledenika
  • reliefne oblike: ledeniške doline, ledeniška jezera, krnice, priostreni vrhovi
 4. morska
  • reliefne oblike: klifi, zemeljske sipine
  • proces umikanja obale

 

 

 


Izdelaj miselni vzorec z naslovom "Slapovi v Sloveniji"

V atlasu ugotovi obseg celinske poledenitve v zadnji ledeni dobi v Evropi; ugotovi tudi, kje so poledenela območja še danes!

Poišči podatke in imenuj ter na zemljevidu pokaži najgloblja rečna korita v Sloveniji!


 

 

 

 

3.3. AKUMULACIJA

je prelaganje, odlaganje, nasipavanje in zbiranje materiala.

 1. rečna
  • nasute kotline in rečne doline
  • okljuki (meandri)
  • mrtvi rečni rokavi (mrtvice) - nastanek in pomen
  • rečne delte - nastanek in gospodarski pomen
  • rečne terase
 2. ledeniška
  • ledeniška groblja (morena) in ledeniška jezera
 3. vetrna
  • vetrni nanosi: puščavske in priobalne sipine, puhlica

 

 

 


V literaturi ali na svetovnem spletu poišči, kakšen pomen (naravni, gospodarski, družbeni) imajo mrtvice Mure in delta reke Nil.

Naštej ledeniška jezera v Sloveniji!

Pojasni gospodarski pomen puhlice!