4. vrste reliefa - zapis in naloge

 

 

zapis

Notranje in zunanje zemeljske sile in procesi preoblikujejo pokrajino in ustvarjajo tipične vrste reliefa.

 

  naloge

Izdelaj smiselni miselni vzorec z naslovom VRSTE RELIEFA


 

       
 

 

4.1. REČNI RELIEF

 1. Tekoče vode
 2. Erozija in akumulacija - rečne doline, soteske, korita, slapovi, brzice, rečne terase, vršaji, naplavljene ravnine, meandri, delte idr.
 3. Porečje, povodje in razvodnica

 

 

 


 Na zemljevidu poišči in izpiši tri rečne in tri ledeniške doline, tri hribovja in tri najvišje gore v Sloveniji ter tri velika nižavja ter in rečne delte na svetu!

S pomočjo podatkov in zemljevida opiši porečje Soče (izvir, smer toka, pritoke, stranska porečja, razvodnice, povodje, izliv...)


 

 

 

4.2. KRAŠKI RELIEF

 1. Voda in apnenec
 2. Površinske in podzemne kraške oblike
 3. Speleologije
 4. Kras in kras

 

 

 


Izberi najbližjo kraško jamo svojemu bivališču in izdelaj turistični prospekt o izbrani jami. Prospekt naj bo informativen, izviren in vabljiv!


 

 

 

4.3. LEDENIŠKI RELIEF

 1. Gorski in celinski ledeniki
 2. Reliefne oblike - ledeniške doline in fjordi, obvisele doline, krnice, ledeniška jezera, priostreni vrhovi, ledeniške groblje (morene)
 3. Ledene dobe

 

 

 


Si si ogledal film Ledena doba - Ice age? Razmisli, katera dejstva so v filmu resnična in jih zabeleži!


 

 

 

 

4.4. OBREŽNI RELIEF

 1. Morske in jezerske obale (premikanje morske in jezerske vode, veter)
 2. Klifi, nasute obale, peščene sipine
 3. Tipi obal: podolžna (dalmatinska, fjordska, deltasta, lagunska...)

 

 

 

 

 

 

4.5. VETRNI IN VULKANSKI RELIEF

 1. Puščavski relief (hamada, ergi)
 2. Puhlica (nastanek in pomen)
 3. Vulkani in spremljajoči pojavi