1. pojem reliefa - zapis in naloge

 

 

zapis

 1. RELIEF je oblikovanost zemeljskega površja na določenem območju. GEOMORFOLOGIJA - veda, ki opisuje in razlaga relief, njegov nastanek in razvoj.
 2. Delitev reliefa
  • po nadmorski višini:
   • nižavja (100-200 m)
   • gričevja (do 500 m)
   • hribovja (do 1500 m)
   • gorovja (nad 1500 m)
  • po nastanku in prevladujočih dejavnikih ločimo tudi ledeniški, rečni, obalni, kraški relief itd.
  • večkrat omenjamo tudi posamezne reliefne oblike - vrtača, ledeniška dolina, rečna delta, ravnina itd.

 

Zapis lahko urediš tudi v obliki miselnega vzorca, ki ga opremiš z lastnimi skicami.

 

 

naloge


Na zemljevidu poišči in izpiši tri rečne in tri ledeniške doline, tri hribovja in tri najvišje gore v Sloveniji ter tri velika nižavja in tri rečne delte na svetu!

Na svetovnem spletu poišči, natisni in nalepi v zvezek posamezne fotografije:

 • nižavje, gričevje, hribovje, gorovje
 • ledeniška dolina, ledniško jezero (ledeniški relief)
 • rečna delta, rečni meander, kotlina (rečni relief)
 • ponikalnica, požiralnik, kapniki (kraški relief)
 • klif, peščene sipine (obalni relief)

V literaturi, atlasu ali na spletu poišči in zapiši seznam najvišjih vrhov na posameznih kontinentih in v oklepaju navedi nadmorsko višino. Lahko pa se poigraš in poiščeš še največje globine posameznih oceanov.