R E L I E F

 

 

1. POJEM RELIEFA

  • geomorfologija

2. NOTRANJE (ENDOGENE) ZEMELJSKE SILE

  • tektonika
  • potresi
  • vulkanizem
  • gorotvorni procesi

3. ZUNANJI (EKSOGENI) PROCESI

  • preperevanje
  • erozija
  • akumulacija

4. VRSTE RELIEFA