Za popotnico...

 

     

Učno gradivo je sestavljeno iz štirih enot: Pojem reliefa, Notranje zemeljske sile in procesi, Zunanje zemeljske sile in procesi ter Vrste reliefa. Vsaka učna enota ima naslov in osrednjo vsebino, do podrobnosti in zanimivosti pa dostopaš z aktivnimi povezavami (linki). Fotografije ponazarjajo učno gradivo, velikokrat pa so nosilke osnovnih informacij. Na razpolago imaš aktivno povezavo na literaturo in vire, s katerimi si lahko pomagaš. V vsaki enoti so pripravljene naloge za delo. V njih so podani standardi (smotri, cilji - kaj znaš) učenja ter naloge, ki jih boš opravil.


Navodila:

  • Informativno prelistaj spletne strani. Uporabljaj aktivne povezave, s katerimi se premikaš po učnem gradivu.
  • Preberi razlago, pregledaj vsa pojasnila in ponazoritve.V vsaki učni enoti sproti rešuj naloge in snov zapiši v zvezek.
  • Za pojasnila zahtevnejših gradiv ti je na voljo pomoč.
  • Kar prebereš, v mislih poveži s tistim, kar o tem pojavu že veš iz učne snovi drugih šolskih predmetov, potovanj, filmov, TV ipd. Razmisli, kje v tvoji okolici so tudi podobni pojavi. Tako učno gradivo osmisliš in ni piflarsko.
  • Učno gradivo preštudiraj in si ga čim več zapomni. Ker je gradivo obsežno, si zapomni samo ključne pojme v posameznih vsebinskih enotah. Za lažjo orientacijo v učnem gradivu imaš pripravljen zapis, ki si ga smiselno dopolni z izpiski. Če stvar "zaškripa", pozorno preberi učno gradivo še enkrat.

Korajža velja!


Kako se učiš?